Kontakt

Kontakt

tvojmakler.sk, s.r.o.

Masarykova 11/2704
080 01 Prešov
Mgr. Peter Čuha, MBA – konateľ spoločnosti

Mobil: 0915 909 994
Email: info@tvojmakler.sk
Kancelária: AQUA – obchodné centrum

IČO: 50606581
DIČ: 2120395343
IBAN: SK79 0200 0000 0037 6248 5159
Firma je zapísaná v obchodom registri vedenom
na Okresnom súde v Prešove. Oddiel: Sro

Vložka 33747/P