Daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti

Daňové priznanie pri predaji nehnuteľnosti
28. januára 2022 Peter Čuha

Predali ste minulý rok nehnuteľnosť? Neviete, či máte alebo nemáte povinnosť podať daňové priznanie?

Príjmy z predaja nehnuteľnosti u fyzických osôb patria medzi príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností ( zákon č. 595/203 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú to pasívne príjmy fyzickej osoby.

Za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností patrí napríklad príjem z predaja stavebného pozemku, príjem z predaja bytu, domu, chaty, rekreačného zariadenia a pod.

Výška sadzby dane závisí od základu dane, ktorá je tvorená z čiastkového základu dane z príjmov, môže tak predstavovať 19 % alebo 25%.

Do kedy treba daňové priznanie podať? Do konca marca v danom kalendárnom roku. Aktuálne v mesiaci marec 2022 sa podáva daňové priznanie, za predaje zrealizované v roku 2021.

Príjmy z predaja nehnuteľností je možné znížiť o príslušné výdavky, ktoré sa vzťahujú k tomuto príjmu.
V praxi to znamená: ak ste predali napr. byt, ktorý ste vlastnili menej ako 5 rokov, tak daň platíte nasledovne. Cena bytu v čase Vašej kúpy bola napr. 80 000, eur, aktuálne ho predávate za 120 000 eur, čiže daň sa platí z rozdielu. V tomto prípade je to 40 000 eur. Túto čiastku je, ale možné ponížiť si o výdavky, ktoré sa k danému bytu vzťahujú. Napr. ak ste byt prerábali a viete to dokladovať, použijete faktúry, bločky – búracie práce, vodár, elektrikár, podlaha, sanita atď. Odrátať si môžete ale aj úroky z hypotekárneho, alebo stavebného úveru. Ak odrátate výdavky od rozdielu, vyjde Vám suma, ktorá podlieha zdaneniu.

Kto je oslobodený od dane z príjmu? (kto daňové priznanie nepotrebuje podať?)

1. Ten, kto vlastnil predávanú nehnuteľnosť viac ako 5 rokov (nadobudol kúpou alebo darom)
2. Ten kto predal nehnuteľnosť, ktorú nadobudol dedením v priamom rade alebo niektorých z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti.
Napr. v apríli 2021 Juraj predal pozemok, ktorý zdedil po otcovi v novembri 2019 (dedenie v priamom rade). Petrov otec ale daný pozemok nadobudol kúpou v októbri roku 2008. V tomto prípade je Peter oslobodený od dane, nakoľko sa doba vlastníctva poručiteľa – otca a nadobúdateľa – syna) spočítava.
3. Z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov a to od vyradenia z obchodného majetku.

Mgr. Jana Michalčík Adamová